Загальні відомості про заклад

Дошкільний навчальний заклад № 12 «Ромашка» (ясла-садок комбінованого типу)

Адреса: Черкаська область, м. Сміла,

вул. Павлова, 32

Телефон: 3-64-47

e-mail: dnz12romashka@ukr.net

Засновником дошкільного навчального закладу є Смілянська міська рада. Дошкільний навчальний заклад функціонує з 1962 року, нова будівля закладу побудована в 1986 році заводом РПЗ. З 1995 року перебуває у власності міського управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради.

Ліцензія:

Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 08.04.2019 №233 (drive.google.com)

Ліцензований обсяг дошкільного навчального закладу - 280 місць. В даний час у закладі виховується 94 дитини, функціонує 6 груп, з них: 1 ясельна, 5 дошкільних (2 логопедичні).

Заклад має земельну ділянку площею 1,3 га, в тому числі під будівлями 8515,8 м². Заклад побудовано та прийнято в експлуатацію 1 березня 1987 року. В дошкільному закладі №12 приміщення типове, двоповерхове.

Технічний стан будівлі - задовільний.

Територія обслуговування:

вул.Т.Шевченка; вул. В.Гордієнко; провулок В.Гордієнко; вул. Симбірська; вул. Герцена; пр. Попова; вул. Левенцова; пров. Роскової; пров. Лермонтова; вул. Шмідта; пров.Транзитний; пров. Макаренка; вул.першодрукаря І. Федорова (від початку і №127, № 102-а); пров. першодрукаря І. Федорова; вул.Мазура № 12, 18, 20, 22 ; вул. Ржевська 1,2,3 ; вул.Соборна (від Сріблянського мосту і до кінця); вул. Нижньозаводська; вул. Північновокзальна; пров. Б.Хмельницького; пров. Вокзальний; вул. Нижньозаводська; вул. Північновокзальна; вул. Ромейка; пров. Ромейка; пров. Мальовничий.

Дошкільний заклад працює з 7.30 до 18.00 за п'ятиденним робочим тижнем.

Освітні програми, що реалізуються в ДНЗ :

"Дитина" Освітня програма для дітей від 2 до 7 років" 2020 р.

"Про себе треба знати,про себе треба дбати" Парціальна програмаз основ здоров"я та безпеки життєдіяльності (Лист ПТЗО від 08.11.2013 №14.1/12-Г-632);

"Безмежний світ гри з ЛЕГО" програма розвитку дітей від 2 до 6 років (Лист ІМЗО від 28.12.2015 №2.1/-Г-150)

Ознайомитися з програмами всі бажаючі можуть перейшовши за посиланням у розділі "Корисні посилання"

Мова освітнього процесу

- українська відповідно до ст. 10 Закону України «Про дошкільну освіту».

Умови доступності для дітей з особливими освітніми потребами:

Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи можуть створюватися інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей з інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками

Порядок комплектування інклюзивних груп, організація корекційно-відновлювальної роботи, специфіка діяльності визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я*

Кадровий склад:

1Завідувач1
2Вихователь-методист1
3Вихователь7 (вакансія-2,85ст.)
4Практичний психологвакансія
5Інструктор з фізкультури1
6Музичний керівник1
7Вчитель-логопед2
8Сестра медична старшавакансія
9Каштелян1
10Завідувач господарства1
11Помічник вихователя для дітей віком від 3-х років3 (вакансія-2ст.)
12Помічник вихователя для дітей віком до 3-х років1
13Машиніст із прання (білизни)2
14Двірник2
15Прибиральник службових приміщень2
16Сторож7
17Керівник гурткавакансія

  1. Структура та орган управління і самоврядування закладу

Структура та органи управління дошкільного навчального закладу №12«Ромашка»

Відповідно до статі 20 «Управління та громадське самоврядування закладу дошкільної освіти» Закону про дошкільну освіту:

1. Керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його завідувач –Саганенко Ніна Григорівна. У відсутності директора її обов’язки виконує вихователь – методист Олійник Галина Миколаївна.

2. Колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти є педагогічна рада. До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти входять усі педагогічні працівники закладу і старша медсестра. До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради дошкільного навчального закладу №12

«Ромашка» є його завідувач. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада дошкільного навчального закладу №12 «Ромашка»:

схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій,

участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

розглядає інші питання, віднесені законом або установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради дошкільного навчального закладу №12

«Ромашка» вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

3.У дошкільному навчальному закладі №12 діють:

– орган самоврядування працівників закладу освіти і батьків – Рада закладу;

– орган батьківського самоврядування – батьківський комітет.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти №12 є загальні збори колективу.

Загальні збори заслуховують звіти завідувача з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

Матеріально - технічне забезпечення

Ігрове та навчально-дидактичне обладнання для груп дітей другого – третього року життя у ДНЗ №12 «Ромашка»

Ігрова діяльність 63%
Рухова діяльність 56%
Трудова діяльність: · праця у природі; · господарсько-побутова праця. 40%
Мовленнєво-пізнавальна діяльність: · ознайомлення із соціальним і предметним довкіллям; · ознайомлення з природою. 87%
Формування елементарних математичних уявлень 55%
Художня діяльність: · образотворче мистецтво; · театральна і літературна діяльність. 69%
Технічні засоби навчання 79%
В середньому 64.1%

Ігрове та навчально-дидактичне обладнання для груп дітей віком від 3 до 6 (7) років у ДНЗ №12 «Ромашка»

Ігрова діяльність 60%
Рухова діяльність 55%
Трудова діяльність: · праця у природі; · господарсько-побутова праця; · художня праця. 56%
Мовленнєво-пізнавальна діяльність: · ознайомлення із соціальним і предметним довкіллям; · ознайомлення з природою; · іормування звукової культури мовлення і пропедевтика навчання елементів грамоти. 87%
Формування елементарних математичних уявлень 64%
Художня діяльність: · образотворче мистецтво; · музична діяльність; · театральна і літературна діяльність. 69%
Технічні засоби навчання 84%
В середньому 68.0%

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності — на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів: статут закладу освіти; ліцензії на провадження освітньої діяльності; сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти; структура та органи управління закладу освіти; кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами; освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою; територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти); ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти; мова (мови) освітнього процесу; наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення); матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами); напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти); наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання; результати моніторингу якості освіти; річний звіт про діяльність закладу освіти; правила прийому до закладу освіти; умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами; розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти; перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати; правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти; план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти; порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування). інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.


Кiлькiсть переглядiв: 311

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.