Права та обов’язки дитини в сім’ї.

Якщо говорити мовою символів, то людина – це птах з двома крилами. Одне крило – це наші права, друге – обов’язки. І для того, щоб здійснювати повноцінний політ у соціумі, обидва крила повинні бути розвинені рівномірно...Обов'язок - громадянська необхідність відповідати за свої дії, вчинки. Видатний німецький мислитель Г. Гегель відокремив чотири різновиди обов'язків:

· Обов'язок перед самим собою;

· Перед сім'єю;

· Перед державою;

· Перед іншими людьми.

Держава і сім'я.

На початку 90-х років ХХ століття більшість молоді були прибічниками ринкової економіки і очкували швидких змін на краще. Пройшло майже 20 років і вже більшість з тих, хто колись вірив у ринкові перетворення вважають, що це дуже складний процес. І досягти благополуччя не так вже і просто. Саме держава повинна активніше втручатися, щоб допомогти сім'ям розв'язувати їх соціальні проблеми або створити умови для їх вирішення самими сім'ями. Адже вже на самому початку, при створенні сім'ї, тобто союзу між жінкою і чоловіком, а по-іншому шлюбу, значна роль відводиться державі. Саме держава, наприклад, регламентує, кому і коли дозволяється створювати сім'ю. Держава також обумовлює права і обов'язки членів родини.

Права та обов'язки батьків.

Як і в будь-якому колективі, так і в сім'ї між її членами існують різноманітні стосунки. Кожна із сторін має свої права і обов'язки, тобто дотримується правил поведінки, що встановлюються державою, з метою упорядкування сімейних відносин. В сім'ї вони поділяються на особисті і майнові.

Батьки визначають ім'я, громадянство і навіть національність дитини. Кожна дитина з народження отримує громадянство і якщо один з батьків громадянин України, то і дитина стає або може стати, за певних умов, громадянином України. Батьки повинні представляти інтереси дитини у всіх установах, навіть, у судах. Право і обов'язок батька визначати місце проживання своїх дітей. Але найголовніший компонент батьківського піклування є право і обов'язок виховувати своїх дітей. Якщо батьки ухиляються від цього, то їх чекають суворі покарання. Але ї діти зобов'язані піклуватися про батьків і надавати їм допомогу.

За життя батьків діти не мають права на їх майно, а батьки управляють майном дітей, якщо воно їм було їм подароване, на певних умовах.

Батьки утримують своїх дітей до 18 років, якщо вони цього не роблять, то з них стягуються кошти (аліменти) на утримання дитини. Як бачимо батьки мають значні права і несуть відповідальність за дітей. Закони держави направлені на захист інтересів дітей і на зміцнення сім'ї.

А якщо шлюб розпадається, то держава допомагає розібратися у майнових стосунках між чоловіком і дружиною, слідкуючи за тим, щоб права дитини не порушувалися.

Чому держава повинна це робити? Ще раз повторимося, що сім'я - це фундамент суспільства, його первинний осередок, який забезпечує відтворення і продовження людського роду, є джерелом духовного розвитку та матеріального добробуту людини. Сім'я завжди знаходилась в центрі складних економічних процесів, що відбуваються в суспільстві і вона одночасно є основним замовником і споживачем усього, що виробляє держава. Тому від економічної спроможності та внутрішньої цілісності сім'ї залежить стабільність діяльності економічних механізмів, а значить і держави в цілому. Міцна родина є запорукою міцної держави.

Права дитини в сім'ї.

Україна є однією з країн, що ратифікувала Конвенцію про права дитини в 1991році. Саме ця Конвенція визначає, які права мають діти в нашій країні. Крім того вона вказує на обов'язки батьків, які несуть відповідальність за своїх дітей і поважає їхнє право керувати дитиною в межах даної Конвенції.

Конвенція - дуже грунтовний документ і тому розглянемо тільки деякі основні права дітей за цим документом.

Кожна дитина має право на життя, на ім'я, на громадянство, право знати своїх батьків. Діти повинні жити зі своїми батьками, вони не можуть бути розлучені з батьками всупереч їхньому бажанню, і тільки за деякими винятками. Дитина має право на усиновлення.

До особистих прав дитини належить право на повагу до її гідності. Це означає, що ніхто не має права жорстоко поводитись з дітьми, бити чи катувати їх.

Діти мають право на любляче, турботливе ставлення з боку сім’ї. В окремих сім’ях батьки погано ставляться до виконання своїх батьківських обов’язків, не дбають про виховання дітей, не піклуються про задоволення їхніх потреб у їжі, одязі, ласці. До таких батьків держава може застосовувати певні заходи. Зокрема, вони можуть позбавлятися батьківських прав.

Кожна дитина має право вільно висловлювати свої погляди, до яких потрібно уважно прислухатися. Необхідно поважати право дитини на свободу думки, совісті і релігії, свободу асоціацій і мирних зборів. Вона має право на інформацію. Закон повинен захищати її від втручання у особисте життя.

Конвенція декларує захист дитини від усіх форм фізичного і психологічного насильства, образи або зловживання. Вона має право на медичне обслуговування, соціальне забезпечення.

Кожна дитина повинна вчитися. Її освіта спрямована на розвиток здібностей у повному обсязі, виховання поваги до прав дитини і основних свобод, виховання поваги до батьків, підготовку до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості, рівноправності людей та дружби між ними, виховання до навколишньої природи.

Діти мають права на захист від економічної експлуатації, що спричиняє небезпеку їх здоров'ю. Дитина повинна бути захищена і від незаконного вживання наркотиків, від сексуального розбещення, торгівлі ними. Її не можна піддавати тортурам і катуванню. Конвенція про права дитини вимагає від країн, що ратифікували її прийняття всіх заходів по її дотриманню.

Конвенція про права дитини базується на принципах, що були закладені у Декларації прав дитини ООН, яка була прийнята в 1959 році. В цих документах і були закладені основні демократичні норми і засади відношення до дітей з боку дорослих. Саме ці норми, мабуть, і повинні визначати характер відносин у сім'ї.

Які ж обов'язки мають діти, чи взаємопов'язані права та обов'язки?

От на що пропонував звернути увагу видатний педагог В. Сухомлинський:Десять НЕ МОЖНА Сухомлинського:•не можна байдикувати, коли всі працюють;•не можна сміятися над старістю;•не можна вступати в суперечки з дорослими;•не можна виявляти невдоволення через те, що в тебе немає якоїсь речі;•не можна допускати, щоб мати давала тобі те, що вона не може дати собі;•не можна робити те, що засуджують старші;•не можна залишати літню людину самотньою, якщо в неї немає нікого, крім тебе;•не можна збиратися в дорогу, не спитавши дозволу дорослих;•не можна сидіти обідати, не запросивши старшого;•не можна чекати, доки з тобой привітається старший, ти повинен привітатися першим.

Таким чином, можна виділити права і обов’язки дитини:Якщо за виконання прав дитини відповідне її оточення, то як же добитися виконання обов’язків зі сторони дитини?По – перше, власний приклад виконання обов’язків.По - друге, встановлення певних правил, які спонукають дітей до виконання обов’язків. Тобто, саме дотримання правил гарантує виконання дітьми обов’язківПрава та обов’язки дитини

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ДИТИНИ.

(Проголошена Генеральною Асамблеєю

Організації Об’єднаних Нації

20 листопада 1959 року )

Преамбула.

Беручи до уваги, що народи Об'єднаних Націй знову підтвердили в Статуті свою віру в основні права людини і в гідність та цінність людської особи і сповнені рішучості сприяти соціальному прогресові та поліпшенню умов життя при більшій свободі;

беручи до уваги, що Організація Об'єднаних Націй у Загальній декларації прав людини проголосила, що кожна людина повинна володіти всіма зазначеними в ній правами і свободами без будь-яких відмінностей за такими ознаками як раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, політичні або інші переконання, національне чи соціальне походження, майновий стан, народження чи інша обставина;

беручи до уваги, що дитина внаслідок її фізичної і розумової незрілості потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи і належний правовий захист, як до, так і після народження;

беручи до уваги, що необхідність у такій спеціальній охороні була вказана в Женевській декларації прав дитини 1924 року і вказана у Загальній декларації прав людини, а також у статутах спеціалізованих установ і міжнародних організацій, що займаються питаннями добробуту дітей;

беручи до уваги, що людство зобов'язане давати дитині краще, що воно має,

ГЕНЕРАЛЬНА АСАМБЛЕЯ.

проголошує цю

ДЕКЛАРАЦІЮ ПРАВ ДИТИНИ.

з метою забезпечити дітям щасливе дитинство і користування, для їх власного блага і блага суспільства, правами і свободами, які тут передбачені, і закликає батьків, чоловіків і жінок як окремих осіб, а також добровільні організації, місцеву владу і національні уряди до того, щоб вони визнали і намагалися дотримуватися цих прав шляхом законодавчих та інших заходів, поступово застосовуваних відповідно до таких принципів:

Принцип 1.Дитині повинні належати всі зазначені в цій Декларації права. Ці права мають визнаватися за всіма дітьми без будь-яких винятків і без відмінностей чи дискримінацій за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, народження або іншої обставини, що стосується самої дитини чи її сім'ї.

Принцип 2. Дитині законом або іншими засобами повинен бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості та сприятливі умови, які дозволили б їй розвиватися фізично, розумове, морально, духовно та у соціальному відношенні здоровим і нормальним шляхом і в умовах свободи та гідності. При виданні з цією метою законів головним міркуванням має бути найкраще забезпечення інтересів дитини.

Принцип 3. Дитині має належати від її народження право на ім'я і громадянство.

Принцип 4. Дитина повинна користуватися благами соціального забезпечення. Їй має належати право на здорове зростання і розвиток; з цією метою спеціальні догляд і охорона повинні бути забезпечені як їй, так і її матері, включно з належним до пологовим і післяпологовим доглядом. Дитині має належати право на відповідне харчування, житло, розваги і медичне обслуговування.

Принцип 5. Дитині, яка є неповноцінною у фізичному, психічному або соціальному відношенні, повинні забезпечуватися спеціальні режим, освіта і піклування, необхідні з огляду на її особливий стан.

Принцип 6.питня ля повного і гармонійного розвитку її особи потребує любові і розуміння. Вона повинна, якщо це можливо, зростати під опікою і відповідальністю своїх батьків і, в усякому разі, в атмосфері любові і моральної та матеріальної забезпеченості; малолітню дитину не слід, крім тих випадків, коли є виняткові обставини, розлучати зі своєю матір'ю. На суспільстві і на органах публічної влади повинен лежати обов'язок здійснювати особливе піклування про дітей, що не мають сім'ї, і про дітей, що не мають достатніх засобів для існування. Бажано, щоб багатодітним сім'ям надавалась державна або інша допомога на утримання дітей.

Принцип 7. Дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною і обов'язковою, в усякому разі на початкових стадіях. Їй має даватися освіта, яка сприяла б її загальному культурному розвиткові і завдяки якій вона могла б на основі рівності можливостей розвинути свої здібності і особисте мислення, а також усвідомлення моральної і соціальної відповідальності, і стати корисним членом суспільства.

Якнайкраще забезпечення інтересів дитини має бути керівним принципом для тих, хто відповідає за її освіту і навчання; ця відповідальність лежить насамперед на її батьках.

Принцип 8. Дитина повинна за всіх обставин бути серед тих, хто першими одержують захист і допомогу.

Принцип 9. Дитина повинна бути захищена від усіх форм недбалого ставлення, жорстокості і експлуатації. Вона не повинна бути об'єктом торгівлі в будь-якій формі. Дитину не слід приймати на роботу до досягнення належного вікового мінімуму; їй ні в якому разі не повинні доручатися чи дозволятися роботи або заняття, які були б шкідливі для її здоров'я чи освіти або перешкоджали її фізичному, розумовому чи моральному розвиткові.

Принцип 10. Дитина має бути захищена від практики, яка може заохочувати расову, релігійну або будь-яку іншу форму дискримінації. Вона повинна виховуватися в дусі взаєморозуміння, терпимості, дружби між народами, миру і загального братерства, а також у повному усвідомленні, що її енергія та здібності мають бути присвячені служінню на користь інших людей

Батькам про права дитини

КОЖНА ДИТИНА МАЄ ПРАВО:

 • на рівень життя, необхідний для фізичного, розумовою, духовного, морального та соціального розвитку;
 • на захист здоров’я та медично-санітарне обслуговування;
 • на захист від жорстокого поводження, від відсутності турботи з боку батьків;
 • на захист від жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність людини видів поводження чи покарання;
 • на захист від будь якого покарання;
 • на захист від сексуальних домагань;
 • на проживання з батьками та на підтримку контакту з батьками у разі й розлучення;
 • на вільне висловлювання поглядів з усіх питань, що стосуються життя;
 • на свободу думки, совісті, віросповідання;
 • на особисте життя, на недоторканність житла, таємницю кореспонденції.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ДИТИНИ

 1. Ми — діти світу. Хто б не були наші батьки, де б ми не жили і в що б ми не вірили, поводьтеся з нами як з рівними. Ми гідні того, щоб отримувати все найкраще з того, що може дати світ.
 2. Захищайте нас, щоб ми мали можливість рости гідно и вільно.
 3. Нехай у нас буде ім’я і земля, яку ми можемо назвати своєю.
 4. Ми не повинні мерзнути, і в нас має бути дах над головою. Забезпечте нас їжею та місцем для ігор. Якщо захворіємо, то нам необхідний догляд.
 5. Якщо у нас є проблеми у фізичному чи розумовому розвитку, ви ще більше дбайте про нас і враховуйте наші потреби.
 6. Дайте нам змогу жити в сім’ї. Якщо сім’я не може піклуватися про нас, то візьміть нас до себе.
 7. Добре навчайте нас, щоб ми могли бути щасливими та плідно прожили життя. Проте дайте нам можливість і гратися, щоб ми самі навчалися.
 8. Нехай у важку годину ми будемо першими, кому ви допоможете. Майбутнє світу залежить від нас.
 9. Захистіть нас від жорстокості і від тих, хто може погано з нами поводитися.

Ростіть нас в умовах терпимості, свободи і любові. Вирісши, і ми пропагуватимемо розуміння між народами

Кілька коротких правил

1.Показуйте дитині , що її люблять такою, якою вона є , а не за якісь досягнення.2.Не можна ніколи (навіть у пориві гніву )говорити дитині ,що вона гірша за інших.3.Треба чесно й терпляче відповідати на будь-які її запитання .4.Намагайтесь щодня знаходити час ,щоб побути наодинці зі своєю дитиною.5.Учіть дитину вільно спілкуватися не тільки зі своїми однолітками ,але й із дорослими.6.Не соромтесь підкреслювати,що ви пишаєтеся своїм малюком .7.Будьте чесні в оцінках своїх почуттів до дитини .8.Завжди говоріть дитині правду ,навіть коли вам це невигідно.9.Оцінюйте тільки вчинки,а не її саму.10.Не домагайтеся успіху силою . Примус – найгірший варіант морального виховання . Примус у сім’ї порушує особистість дитини .11.Визнайте право дитини на помилку .12.Думайте про дитячий «банк» щасливих спогадів .13.Дитина ставиться до себе так , як ставляться до неї дорослі .14.І взагалі ,хоч інколи ставте себе на місце своєї дитини ,і тоді ви краще зрозумієте , як її виховувати .

ПОРАДИ БАТЬКАМ

щодо виховання у дітей почуття власної гідності і відповідальності за свою безпеку

1. Використовуйте будь - яку можливість, щоб висловити дитині свою любов.

2. Оцінюйте кожну самостійну справу дитини позитивно.

3. Намагайтеся помітити позитивні зміни в дитині і не забудьте похвалити її, навіть якщо ці зміни незначні.

4. Пам'ятайте, при частому зверненні до заохочення та похвали ви сприяєте розвитку у дитини впевненості у собі.

5. Намагайтеся вчити дитину, як виправити негарний вчинок.

6. Висловлюйте своє ставлення до незалежної поведінки дитини ясно і однозначно, залишаючи впевненість у вмінні дитини діяти правильно.

7. Розмовляйте з дитиною в тоні поваги та співробітництва.

8. Залучайте дитину до процесу прийняття рішень.

9. Пам'ятайте, що ви навчаєте дитину на власному прикладі.

10. Намагайтеся уникати пустих погроз.

11. Вчіть дитину прагнути до успіху, бо успіх визнаний дорослими, є мірилом її цінності.

12. Рахуйтеся з думкою дитини - дитина має право бути невдоволеною, навіть обуреною, коли вона повинна підкорятися правилам, що їй не до смаку.

13. Залучайте дитину до вирішення проблемних ситуацій.

14. Не допускайте рукоприкладства, криків, погроз та образливих слів - вони викличуть у дитини лише негативні емоції, аж ніяк не вплинувши на виправлення поведінки.

15. Намагайтеся не виражати перевагу одному з дітей.

16. Не очікуйте від дитини виконання того, що вона не в змозі зробити; давайте їй посильні завдання та доручення.

Кiлькiсть переглядiв: 133

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.